>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:4


  tick  مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بُعد عاطفی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:293-303

  tick  پوشش واکسیناسیون هپاتیت B در پزشکان و پرستاران ایران– یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز - صفحه:304-315

  tick  اثر حفاظتی عصاره تام ستاره شکننده خلیج فارس Ophiocoma Erinaceus بر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن (Ccl4) در موش صحرایی - صفحه:316-326

  tick  تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر تراکم ماده معدنی و استحکام مکانیکی استخوان رت‌های نر استئوپروتیک - صفحه:327-339

  tick  اثر محافظتی عصاره اتانولی گیاه بومادران گونه Achillea Millefolium بر استحاله نورون‏های حرکتی آلفای شاخ قدامی نخاع متعاقب آسیب به عصب سیاتیک در موش صحرایی - صفحه:340-348

  tick  اثربخشی شناخت‏ درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد نوجوانان دارای والد معتاد - صفحه:349-358

  tick  بررسی فراوانی انواع شکل دندان سانترال بالا در مراجعین و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال 94-1393 - صفحه:359-367

  tick  دیدگاه دانشجویان پزشکی از محیط آموزش بالینی بیمارستان‌ های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براساس مدل Dreem - صفحه:368-375

  tick  خودارزیابی نگرش کارورزان و فارغ‌التحصیلان پزشکی از بیماری‌های رایج و سرپایی کودکان، سال 1392 - صفحه:376-385

  tick  مقاله کوتاه: بررسی جمعیت‏ شناختی مولکولی و حساسیت دارویی سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‏های آموزشی زابل - صفحه:386-391

  tick  ترومبوز اولیه ورید اندام فوقانی، سندرم پاژه اسکروتر- معرفی مورد - صفحه:392-398

  tick  گزارش یک مورد متاستاز سرطان کلیه به سینوس‌های پارانازال - صفحه:399-404
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved