>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:3


  tick  بیوتروریسم و جنگ‌افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یک مطالعه مروری کلاسیک - صفحه:182-198

  tick  برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تاثیر آن بر سازه‌های تئوری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:199-208

  tick  بررسی اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum Vulgare) بر ادم مغزی و نقص‌های نورولوژیکی در مدل سکته مغزی رت - صفحه:209-217

  tick  ارزیابی سیتوتوکسیک نانوذره نقره بر رشد و نمو جنین و بافت کلیه موش باردار - صفحه:218-228

  tick  تاثیر تجویز بیکوکولین پس از القای درد بر تعداد نورون‌های چندشکلی ناحیه پارابراکیال مغز موش‌های صحرایی - صفحه:229-237

  tick  بررسی تاثیر آموزش آرام‌سازی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، بر قاعدگی دردناک دانش‌آموزان - صفحه:238-247

  tick  بررسی شیوع آنوریسم آئورت شکمی در افراد بالای 65 سال مراجعه‌کننده به مراکز سونوگرافی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند در سال 1393 - صفحه:248-255

  tick  شناسایی باکتری‏های غیرتخمیرکننده مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم‏های بتالاکتاماز وسیع‏الطیف (Esbls) جداشده از خون بیماران، با استفاده از روش‏های فنوتایپی در شیراز - صفحه:256-265

  tick  بررسی غلظت مونواکسیدکربن هوای داخل ساختمان و هوای آزاد شهر بیرجند (شهریور تا اسفند 1393) - صفحه:266-273

  tick  ارتباط جوّ سازمانی و سکوت سازمانی با توانمندی روان‌شناختی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ سال 1394 - صفحه:274-285

  tick  مقاله کوتاه: بررسی بروز بیماری فنیل کتونوری در استان خراسان جنوبی، طی سال‌های 1391 تا 1393 - صفحه:286-292
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved