>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1387 - دوره:15 - شماره:1


  tick  آلودگی با ویروس Htlv1 در جهان و خراسان - صفحه:5-16

  tick  بررسی تغییرات بافت بیضه و شاخصهای اسپرم در موش قطع نخاعی شده به روش Contusion در دوره حاد پس از آسیب - صفحه:17-25

  tick  اثر ال - آرژینین بر نفوذپذیری اندوتلیوم و سطح سرمی لیپوپروتئین ها در موش های تغذیه شده با رژیم عادی و پرکلسترول - صفحه:26-33

  tick  تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز - صفحه:34-39

  tick  ارتباط اعتیاد به تریاک با عوامل خطر بیماریهای قلبی - عروقی - صفحه:40-44

  tick  تاثیر آموزش تغذیه و بهداشت با مدل ادراکی به مادران بر رشد دانش آموزان راهنمایی دخترانه شیراز - صفحه:45-51

  tick  بررسی کارایی و تکرارپذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه بندی گاستریت مزمن - صفحه:52-57

  tick  شیوع انواع اختلالات پاسچرال شانه در دانش آموزان 10-12 ساله دبستانی شهر زاهدان - صفحه:58-65

  tick  شیوع مصرف سیگار و نگرش و آگاهی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند در مورد مضرات سیگار - صفحه:66-70

  tick  بررسی میزان آنتی ژن اختصاصی پروستات در مردان سالم 40 تا 80 ساله شهر بیرجند - صفحه:71-74

  tick  گزارش اثرات درمانی عامل محرک کولونی گرانولوسیت در یک بیمار با سوختگی درجه 2 و 3همراه با لوکوپنی و سپسیس - صفحه:75-79

  tick  اپیگوتیت: یک عارضه باکتریال نادر به دنبال آبله مرغان - صفحه:80-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved