>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع هپاتیت B, C و HIV در زندانیان شهر بیرجند  
   
نویسنده آذرکار زهره ,شریف زاده غلامرضا ,میرکی محمدعلی
منبع مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1386 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:50 -55
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی بیماریهای عفونی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی پزشکی اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دانشکده پزشکی, ایران
پست الکترونیکی . .
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved