>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:4


  tick  مراحل بحرانی تکامل جنینی و تاثیر مخرب ناهنجاری زاها - صفحه:5-14

  tick  اثر مصرف سیر قبل از بیهوشی بر فرایند بیهوشی با هالوتان و پنتوباربیتال در موش سوری نر - صفحه:15-20

  tick  بررسی تاثیر آموزش احتیاط های همگانی بر مواجهات شغلی - صفحه:21-26

  tick  تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی رابطین بهداشت مرکز بهداشت بیرجند درباره شیوه های زندگی سالم - صفحه:27-32

  tick  به کارگیری مدل رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در پیش بینی استفاده از کلاه ایمنی در کارمندان موتورسوار شهر یزد (1385) - صفحه:33-39

  tick  فراوانی تیتر آنتی بادی علیه Ebv‌ در مراجعه کنندگان 0-14 ساله به درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) شهر زاهدان - صفحه:40-44

  tick  فراوانی علل تشنج در کودکان بستری بیمارستان تخصصی اطفال زاهدان - صفحه:45-51

  tick  بررسی رابطه افسردگی و سطح توکل بر خداوند در دانشجویان شهر بیرجند - صفحه:52-57

  tick  بررسی بیماران عمل شده با تشخیص بیضه نزول نیافته در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند - صفحه:58-63

  tick  گزارش مورد: کیست دوپلیکاسیون مری عفونت یافته در یک فرد بالغ - صفحه:64-68

  tick  گزارش بیماری وولمن در یک شیرخوار - صفحه:69-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved