>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:2


  tick  سرطان پستان، یک بیماری قابل پیشگیری - صفحه:126-141

  tick  مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران: مطالعه مروری نظام‌مند - صفحه:142-159

  tick  اثر نانوپلیمرهای چیتوزان در فعال‌سازی سلول‌های دندریتیک مشتق‌شده از مغز استخوان موش - صفحه:160-168

  tick  اثر عصاره آبی زعفران (Crocus Sativus L) بر تمایز استیوژنیکی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق‌شده از مغز استخوان رت - صفحه:169-178

  tick  تاثیر تمرین اختیاری بر سطح فاکتور نروتروفیک مشتق از آستروسیت ساقه‌ مغز موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون - صفحه:179-187

  tick  تاثیر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غیرالکلی - صفحه:188-202

  tick  نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول‌های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال - صفحه:203-210

  tick  تاثیر آموزش تغذیه در دوران بلوغ، بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بیرجند - صفحه:211-218

  tick  شیوع سو تغذیه در بزرگسالان بستری‌شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال 1390 - صفحه:219-227

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سوختگی بستری‌شده در بیمارستان امام رضا(ع) بین سال های 85 تا 1391 - صفحه:228-236

  tick  تعیین گونه انگل‌های عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی، در شهرستان مشهد - صفحه:237-245

  tick  مقاله کوتاه:مقایسه شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی سال‌های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:246-252

  tick  مقاله کوتاه: بررسی عملکرد تکنیکی و حفاظتی پرتونگاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:253-259

  tick  مقاله کوتاه: شیوع ژنوتیپی آمیب آکانتامبا از منابع آب شهر بجنورد - صفحه:260-266

  tick  گزارش یک مورد آملوبلاستیک کارسینوما در فک پایین: گزارش مورد - صفحه:267-273
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved