>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:3


  tick  اثر ضدّ باکتریایی اسانس نعناع سبز (.Mentha Spicata L) بر هشت گونه باکتری بیماری‏زای مهم دستگاه گوارش - صفحه:274-282

  tick  ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی شربت زرشک و اثر محافظتی آن بر آسیب کبدی القاشده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی - صفحه:283-291

  tick  مقایسه اثرات ضدّ میکروبی گلاب صنعتی و عصاره آبی و روغن گل سرخ (Roza Damascene) - صفحه:292-299

  tick  اثر بی‌دردی عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی (Cyperus) در موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:300-311

  tick  اثر موضعی عصاره الکلی ستاره شکننده (Ophiocoma Erinaceus) بر بهبود زخم پوستی موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:312-323

  tick  تاثیر آموزش برنامه قلب سالم بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر بیرجند، در مورد بیماری‌های قلبی- عروقی - صفحه:324-331

  tick  تاثیر مصرف مکمّل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه ‌وزن - صفحه:332-340

  tick  نقش فرآیند داوری بر بهبود کیفیّت نگارش مقالات منتشرشده در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:341-351

  tick  بررسی عوامل موثّر بر رفتار فعالیت فیزیکی بر اساس الگوی فرانظری، در کارکنان دانشگاه‌های بیرجند - صفحه:352-361

  tick  شناسایی منابع صدا و سنجش آن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزشی ولیعصر بیرجند - صفحه:362-369

  tick  شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و ارتباط آن با چاقی والدین در شهر بیرجند - صفحه:370-376

  tick  شیوع منیسکال‌فلونس و انواع تروماهای منیسکولیگامانی زانودر بیماران مراجعه‌کننده به مرکز Mri کوثر بیمارستان امام رضا مشهد - صفحه:377-384

  tick  مطالعه فیلوژنتیکی سویه‌های یوروپاتوژنیک اشریشیاکلای در منطقه سیستان - صفحه:385-393

  tick  مقاله کوتاه: جداسازی سیتروباکتر از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و تعیین پروفایل حساسیّت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها - صفحه:394-400

  tick  گزارش یک مورد ژانت سل فیبروما در زبان - صفحه:401-406
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved