>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:3


  tick  اهمیت فیزیولوژیکی گلوتاتیون در سلامت و بیماری - صفحه:5-12

  tick  بررسی تاثیر گیاه پنج انگشت (ویتکس) بر گرگرفتگی دوران یائسگی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی، درمانی اصفهان - صفحه:13-18

  tick  خواص آنتی اکسیدانی آب انار و توانایی آن در خنثی سازی رادیکال های آزاد - صفحه:19-26

  tick  تاثیر دو نوع تمرین هوازی بر میزان اکسیده شدن لیپوپروتئین کم چگال و عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان غیرفعال - صفحه:27-35

  tick  تاثیر درمان با لووتیروکسین بر سطح آنتی بادی تیروئید پراکسیداز در بیماران زن 20-50 ساله مبتلا به هاشیموتو - صفحه:36-41

  tick  بررسی برخی از عوامل خطر در تولد نوزادان کم وزن در شهر بیرجند (یک مطالعه مورد- شاهدی) - صفحه:42-47

  tick  بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شده - صفحه:48-54

  tick  شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند در سال 1385 - صفحه:55-60

  tick  پذیرش زودرس زنان جهت زایمان و سرانجام مادر و جنین در مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد - صفحه:61-66

  tick  تومور کلسیفیه آمورف قلب (Cat قلبی) گزارش یک مورد - صفحه:67-70

  tick  گزارش یک بیمار مبتلا به خونریزی از چشم به دنبال آلودگی با زالو - صفحه:71-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved