>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1385 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثر درمانی سیلکوسپورین بر آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در موش - صفحه:5-11

  tick  میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان زن مدارس راهنمایی شهر یزد در مورد سرطان پستان - صفحه:12-18

  tick  بررسی تاثیر لاکتوباسیل های جداشده از مواد غذایی بر هلیکوباکترپیلوری - صفحه:19-24

  tick  ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت به منظور کاهش میزان آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی - صفحه:25-31

  tick  مقایسه اثر سرویکس براش و اسپاچولا بر روی پاپ اسمیر - صفحه:32-36

  tick  ارتباط بین سلول های سفید خون و زیررده های آن با آترواسکلروز عروق کرونر - صفحه:37-41

  tick  دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علائم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود - صفحه:42-47

  tick  بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک و پاتولوژیک لیپوسارکوم در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهد در طی ده سال - صفحه:48-55

  tick  فرسودگی شغلی پرستاران و برخی عوامل مرتبط با آن - صفحه:56-61

  tick  گزارش یک مورد سندرم ژرول - لانژ نلسون - صفحه:62-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved