>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر مصرف آنتی‌بیوتیک بر روی عوارض ناشی از اعمال تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی - صفحه:211-219

  tick  بررسی کارآیی حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی، با استفاده از جاذب طبیعی پوسته سبز بادام و خاکستر حاصل از آن - صفحه:220-233

  tick  تاثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر پاسخ ایمونوگلوبولین‌ها و سیستم کمپلمان سرم، در بازیکنان جوان فوتبال - صفحه:233-243

  tick  اثرات آب انار (Punica Granatum) بر میزان انسولین و قند خون در موش‌های صحرایی دیابتی و غیردیابتی - صفحه:244-251

  tick  مقایسه پاسخ برخی نشانگرهای پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی و عروقی به انجام صبح و بعد از ظهر آزمون نوارگردان بروس، در زنان جوان - صفحه:252-261

  tick  تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر - صفحه:262-270

  tick  اختصاصات کمّی و کیفی درماتوگلیفیک در بیماران مبتلا به اگزماآتوپیک، ویتیلیگو و آکنه ولگاریس - صفحه:271-278

  tick  دلبستگی مادر- جنین و عوامل مرتبط با آن، در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند در سال 1391 - صفحه:279-287

  tick  ارتباط میان نشانگرهای التهابی و شدّت انسداد عروق کرونر تاییدشده با آنژیوگرافی - صفحه:288-294

  tick  بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیراز - صفحه:295-304

  tick  فعالیت ضدّ قارچی ضدّ عفونی‌کننده‌ها روی عوامل قارچی ساپروفیت جداشده از محیط و اتاق جراحی در کلینیک‌های بخش خصوصی تهران - صفحه:305-311

  tick  ارتباط بین سطوح سرمی تروپونین I و Crp با حساسیت بالا در بیماران پیوند کلیه - صفحه:312-316

  tick  شیوع عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی، در افراد دارای نمایه توده بدنی و دور کمر طبیعی - صفحه:317-326
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved