>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:4


  tick  مقایسه اثر سیپروفلوکساسین و آزیترومایسین در درمان دیسانتری حادّ بالغین - صفحه:347-354

  tick  بررسی اثرات استرس مزمن چندگانه ترتیبی، بر ساختار میکروسکوپی قشر مخچه موش صحرایی نر - صفحه:355-361

  tick  تاثیر فراکسیون آبی بذر شوید (Anethum Graveolens L) بر باروری و قندهای انتهایی موجود بر غشاهای ساختارهای سیستم تناسلی موش صحرایی ماده - صفحه:362-375

  tick  بررسی اثر ضدّ قارچی اکتینومیست‌های خاکزی علیه Microsporum Gypseum در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:376-388

  tick  کاربرد عصاره دانه مورینگا پرگرینا (Moringa Peregrine) به عنوان یک منعقدکننده طبیعی در حذف فنل از محلول‌های آبی - صفحه:389-398

  tick  بررسی کارایی کربن فعّال تهیه‌شده از هسته خرما در جذب سیانید از فاضلاب سنتتیک - صفحه:399-408

  tick  اثر داروی والسارتان بر هورمون‌های محور هیپوفیز-گناد در موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار - صفحه:409-415

  tick  ارزیابی غلظت جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در سال 1389 - صفحه:416-421

  tick  بررسی Mri و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر (عج) 89– 1388 - صفحه:422-429

  tick  شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شهر بیرجند، سال 1390 - صفحه:430-438

  tick  ارزیابی شاخص‌های آلودگی صوتی در بافت قدیم شهر بیرجند در سال 1389 - صفحه:439-447

  tick  میزان آگاهی مادران در مورد نحوه اداره درد کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر (عج)، سال 1390 - صفحه:448-454

  tick  ارزیابی تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران در جلوگیری از پلییوزیس هپاتیس و تلانژیکتازی کبدی ناشی از مصرف جنتامایسین سولفات در موش صحرایی - صفحه:455-462

  tick  پارگی شبکیه، خونریزی ویتره و چین‌خوردگی ماکولا، 15 ماه بعد از لیزر عیوب انکساری: گزارش مورد - صفحه:463-467
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved