>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:6


  tick  تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی در کنترل اضطراب، استرس و افسردگی مبتلایان به پرفشاری خون - صفحه:1-9

  tick  تاٌثیر ترویج مراقبت‌های محل کار در کنترل پرفشاری خون - صفحه:10-16

  tick  تعیین دقت تشخیصی رادیوگرافی قفسه صدری در تشخیص نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به دیسپنه مراجعه‌کننده به اورژانس - صفحه:17-25

  tick  بررسی فاکتورهای خطر قلبی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین - صفحه:26-32

  tick  بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران قلبی پس از جراحی قلب - صفحه:33-41

  tick  ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی، یک مطالعه مورد- شاهدی - صفحه:42-49

  tick  اثر محافظتی آتورواستاتین بر عضله میوکارد قلب در موش صحرایی با پرفشاری شریانی - صفحه:50-60

  tick  بررسی میزان شیوع فشار خون بالا در کودکان دبستانی شهر بیرجند - صفحه:61-68

  tick  درد قفسه سینه در یک زن 56 ساله با هیپرپاراتیروییدی اولیه و فراموش‌شده - صفحه:69-75

  tick  میکزوم قلبی با تظاهر بالینی ضعف و ترومبوسیتوپنی - صفحه:76-80

  tick  بررسی یافته‌های اسکن پرفیوژن میوکارد باTc99m در بیماران ارجاع‌‌شده به مرکز پزشکی هسته‌ای بیرجند: مقاله کوتاه - صفحه:81-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved