>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:3


  tick  ارتباط بین منیزیم و سطوح سرمی هورمون پاراتورمون در بیماران دیالیز صفاقی - صفحه:151-158

  tick  مقایسه اثرات درمانی لوواستاتین و ویتامین E بر حجم گلومرول های کلیه در موش های صحرایی دیابتی - صفحه:159-167

  tick  اثر مورفین بر تکثیر سلول های سرطانی ریه (A549) - صفحه:168-173

  tick  ارزش تشخیصی قطر عرضی میکائیل ساکرال در تلفیق با قد زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت - صفحه:174-182

  tick  تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:183-190

  tick  بررسی فاکتورهای مرتبط با سرطان پستان- یک مطالعه مورد شاهدی - صفحه:191-199

  tick  مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آلوپسی آرائا تا با افراد سالم - صفحه:200-209

  tick  تعیین شیوع و نقطه برش کمبود ویتامین D در دانش آموزان مدارس راهنمایی اراک 1388 - صفحه:210-216

  tick  ارتباط علت با نتیجه درمانی شکستگی های بینی در اورژانس بیمارستان فارابی مشهد - صفحه:217-224

  tick  گزارش یک مورد: آزواسپرمی قابل درمان ناشی از کیست انسدادی مجاری انزالی در یک جوان 22 ساله - صفحه:225-230
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved