>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:4


  tick  اثرات عصاره سیر بر پدیده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتیکال مغز رت - صفحه:231-241

  tick  اثرات آمیگدالین بر ساختار بافتی کبد موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:242-249

  tick  بررسی تاثیر تزریق آب مقطر در کاهش درد کمری در فاز فعال زایمانی - صفحه:250-256

  tick  بررسی اثر سرب براضطراب در موش های صحرایی - صفحه:257-264

  tick  تاثیر عصاره آبی ریزوم مرغ Cynodon Dactylon L. Pers.)) بر مالون دی آلدهید پلاسما و نفروپاتی ناشی از دیابت در رت - صفحه:265-274

  tick  اثر عصاره سماق (Rhus Coriaria) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی - صفحه:275-284

  tick  تاثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر میزان گرلین سرم در مردان چاق - صفحه:285-292

  tick  تاثیر تمرین تداومی هوازی بر شاخص های جدید و سنتی پیشگویی کننده بیماری قلبی-عروقی در مردان جوان - صفحه:293-301

  tick  اثر مانیپولاسیون مفصل ساکروایلیاک بر احساس درد فشاری و رفلکس هافمن - صفحه:302-311

  tick  روایی و پایایی آزمون Osce در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1388 - صفحه:312-319

  tick  عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه های سالمندان شهر تهران در سال 1388 - صفحه:320-328

  tick  فلاپ آزاد گراسیلیس برای پوشش نقص بافت نرم دیستال ساق؛ گزارش مورد - صفحه:329-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved