>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:2


  tick  مقایسه اثر لیدوکائین داخل تراشه با لیدوکائین وریدی بر پاسخ های راه هوایی هنگام خروج لوله تراشه - صفحه:68-75

  tick  تاثیر اهدای خون بر برخی شاخص های خونی و عملکرد ورزشی در زنان فعال و غیرفعال از نظر بدنی - صفحه:76-87

  tick  بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 16c/A در ژن کموکاین Ccl22 در بیماران مبتلا به بیماری تروفوبلاستیک حاملگی - صفحه:86-93

  tick  شیوع میگرن و ارتباط آن با افت عملکرد تحصیلی در نوجوانان شهر بیرجند (سال 1389) - صفحه:94-101

  tick  اختلالات شنوایی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان خراسان جنوبی (سال 1386) - صفحه:102-108

  tick  شیوع افسردگی در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 89-1388 - صفحه:109-116

  tick  سطوح شواهد بالینی در مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران (1387-1373) - صفحه:117-125

  tick  نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‏بینی بهزیستی روانشناختی - صفحه:126-133

  tick  عوامل مرتبط با اثربخشی نظام‎های سنجش عملکرد در بیمارستان‎های آموزشی شهر تهران از دیدگاه مدیران آنها در سال 1389 و ارائه الگو - صفحه:134-144

  tick  ابتلا نوزاد به آمیبیاز روده‏ای؛ گزارش یک مورد نادر - صفحه:145-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved