>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1389 - دوره:17 - شماره:2


  tick  مقایسه دو رژیم دارویی میزوپروستول 6 و 12 ساعته واژینال در ختم بارداری سه ماهه دوم - صفحه:72-78

  tick  تاثیر مراقبت حمایتی ماما طی زایمان، بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا - صفحه:79-86

  tick  تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده - محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:87-97

  tick  اثر محدودیت انرژی بر برخی نشانگرهای مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرایی - صفحه:98-107

  tick  ارزیابی میزان حلالیت یون های فلزی گرد و غبار سیمان در آلوئول های ریه به روش برون تنی - صفحه:108-119

  tick  ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان با سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی - صفحه:120-128

  tick  تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری، بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری - صفحه:129-138

  tick  بررسی بالینی و آزمایشگاهی رابدومیولیز در 165 بیمار با مسمومیت حاد شدید - صفحه:139-145

  tick  ارتباط فلوراید آب مصرفی با شیوع فلوروزیس و پوسیدگی دندانی - صفحه:146-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved