>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:3


  tick  بررسی اثرات اسانس دانه عناب بر روی فولیکول‌های موهای بدن موش‌های نژاد Balb/C - صفحه:179-189

  tick  بررسی اثر تزریق تک‌دوز مرفین بر شاخص‌های خستگی عضلانی در موش‌های صحرایی نر - صفحه:190-197

  tick  بررسی تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن - صفحه:198-210

  tick  تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال-آرژنین بر سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق - صفحه:211-221

  tick  بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرآیند حذف اسید هیومیک توسط نانوکیتوزان از محیط‌های آبی - صفحه:222-234

  tick  بررسی کارایی حذف کروم شش‌ ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از کربن فعال پودری تولیدی تحت تاثیر امواج فراصوتی - صفحه:235-245

  tick  ارزشیابی تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، باورها و خودکارآمدی زنان نیازمند مشاوره ژنتیک - صفحه:245-256

  tick  مداخله آموزشی با استفاده از الگوی رفتار سالم در کارگران معدن زغال سنگ طبس - صفحه:257-267

  tick  رابطه میان بهره هوشی با هوش فرهنگی و خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:268-276
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved