>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:4


  tick  تاثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین، ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار - صفحه:263-275

  tick  تاثیر ورزش منظم با تردمیل بر بیان میکروآر ان ای 10b (Mir-10b) و فاکتور نوروترفیک مشتق‌شده از مغز (Bdnf) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی ماده - صفحه:276-285

  tick  بررسی اثر ضدّ افسردگی عصاره هیدروالکلی بنفشه معطر (Viola Odorata) در موش سوری نر - صفحه:286-296

  tick  ژنوتایپینگ اشریشیاکلی‌های جداشده از نمونه‌های بیمارستانی و آبی با استفاده از روش Eric-Pcr، در شهرستان همدان - صفحه:297-306

  tick  مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز - صفحه:307-316

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی با شدت فزآینده بر میزان فاکتور رشد شبه‌انسولینی (Igf-1) و مقاومت به انسولین در زنان میانسال دیابتی نوع دو - صفحه:317-325

  tick  سرواپیدمیولوژی هپاتیت E در عقب‌ماندگان ذهنی شهرستان بیرجند در سال 1396 - صفحه:326-333

  tick  مقاله کوتاه: عوامل موثّر بر انجام رفتارهای پیشگیری کننده از آرتروز در زنان میانسال شهر بیرجند: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:334-341

  tick  مطالعه اثرات عصاره آبی گیاه عاقرقرحا (Anacyclus Pyrethrum) بر لوله‌های منی‌ساز در موش صحرایی - صفحه:342-348
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved