>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:2


  tick  طرح ملی کنترل فشارخون- بایدها و نبایدها - صفحه:95-97

  tick  تاثیر آموزش رفتارهای حمایتی خانواده بر پیروی دارویی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد - صفحه:98-105

  tick  اثربخشی مدل مراقبت پیگیر بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده - صفحه:106-117

  tick  برازش شبکه تنظیم ژنی ژن‌های موثر در پاتوفیزیولوژی کبد چرب موش به‌وسیله کاوش پروموتری - صفحه:118-127

  tick  بررسی مقدار فلزات سنگین در لوازم آرایشی ابرو موجود در شهر بیرجند 1396: مطالعه سرب و کادمیوم - صفحه:128-136

  tick  اثر مصرف مکمل سلنیوم بر نیمرخ چربی و عملکرد قلبی-تنفسی در وضعیت استراحت و متعاقب یک جلسه ورزش در مردان فعال - صفحه:137-146

  tick  تعیین توزیع محدوده نرمال فاکتورهای خون‌شناسی در یک نمونه از جمعیت بالغ ساکن بیرجند- خراسان جنوبی در سال 1394 - صفحه:147-156

  tick  بررسی کارآیی آزاتیوپرین با دوزهای پایین در کاهش عود و وابستگی به کورتیکواستروئید در بیماران مبتلا به کولیت‌اولسراتیو - صفحه:157-164

  tick  کاربرد مدل ادغام‌شده رفتاری در تعیین رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان در مادران دارای کودک 6-4 ساله شهر بیرجند - صفحه:165-175

  tick  داستان‌گویی، روشی نوین برای توانمندسازی مادران در زمینه پیشگیری از حوادث کودکان - صفحه:176-185
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved