>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:


  tick  واکاوی مولّفه‌های ساختار سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه نسل سوم - صفحه:1-15

  tick  واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی - صفحه:16-26

  tick  تاثیر یادگیری مبتنی بر تلفن همراه بر مدیریت زمان و مکان مطالعه، مدیریت منابع (تلاش و تدبیر) و بررسی نظردانشجویان بر این شیوه یادگیری - صفحه:27-36

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی در درس میکروب‌شناسی دانشجویان بهداشت - صفحه:37-45

  tick  مقایسه تاثیر دو روش آموزش درمانگاهی Snapps و متداول برمهارت استدلال بالینی دانشجویان پزشکی - صفحه:46-52

  tick  ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395 - صفحه:53-60

  tick  بررسی میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل موثّر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1396 - صفحه:61-67

  tick  عوامل موثر بر پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی - صفحه:68-75

  tick  بررسی ارتباط مهارت حل مساله با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395 - صفحه:76-82

  tick  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-95 - صفحه:83-92

  tick  تاثیر آموزش درس زبان عمومی طبق سرفصل مصوب بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:93-106

  tick  بررسی اختلاف وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه‌ای اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:107-114

  tick  طراحی مدل علی خوش‌بینی علمی بر اساس مولّفه‌های سرمایه روان‌شناختی و میانجی‌گری جوّ روان‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان - صفحه:115-125

  tick  مقایسه خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علوم پزشکی شهر بیرجند - صفحه:126-134

  tick  سه‌ترمی‌شدن سال تحصیلی در رشته پرستاری؛ نقاط ضعف و قوت - صفحه:135-144
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved