>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1388 - دوره:16 - شماره:3


  tick  مقایسه اثر متوکلوپرامید و دوز کم پروپوفول در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل سزارین - صفحه:5-8

  tick  بررسی معیارهای بافت شناسی و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز متوتروکسات در موش صحرایی بالغ - صفحه:9-15

  tick  بررسی دقت معاینات پیش از جراحی در آسیب های ناحیه 4 و 5 فلکسور دست - صفحه:16-20

  tick  بررسی افزایش وزن در مادران باردار در مراکز بهداشتی، درمانی شهر بیرجند - صفحه:21-27

  tick  ارزیابی اعتبار تشخیصی تست سرولوژی رایت در بیماری بروسلوز - صفحه:28-32

  tick  بررسی میزان بروز عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود (سال 1384) - صفحه:33-39

  tick  بررسی الگوی تغذیه تکمیلی شیرخواران و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر بیرجند - صفحه:40-46

  tick  بررسی ارتباط هموسیستئین پلاسما با لیپوپروتئین با چگالی پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر - صفحه:47-53

  tick  مقایسه وضعیت آنتی اکسیدانی و نیمرخ لیپیدی سرم ورزشکاران رشته کاراته با افراد غیر ورزشکار - صفحه:54-61

  tick  بررسی روند بازآموزی زبان دریک بیمار مبتلا به زبان پریشی بروکا - صفحه:62-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved