>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:3


  tick  سخن سردبیر: ضرورت بازنگری مکرر در نسخه اولیه یک مقاله - صفحه:193-194

  tick  طراحی و روان‌ سنجی مقیاس سنجش حمایت اجتماعی درک‌ شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - صفحه:195-208

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتیل ‌استاتی جلبک دریایی قرمز (Gelidiella Acerosa) بر برخی باکتری‌ های گرم مثبت و گرم منفی - صفحه:209-222

  tick  ارتباط شاخص توده بدن با مشکلات روانی بر حسب مشخصات دموگرافیک در دانشجویان پرستاری- مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 139 - صفحه:223-234

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت ارتقاء رفتارهای پیش‌گیری ‌کننده از ایدز در آرایشگران مرد سیرجان - صفحه:235-246

  tick  تاثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی شهروندان امیدیه در سال 1394 - صفحه:247-256

  tick  مروری بر نقش زیرگروه‌های لنفوسیت‌های T در پاتوژنز بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:257-280

  tick  نگرش کشاورزان شهرستان رفسنجان به روش‌ های مبارزه با آفات پسته در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:281-286

  tick  بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن گیرنده پروژسترون با سقط مکرر خودبه‌خودی: یک گزارش کوتاه - صفحه:287-292
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved