>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:2


  tick  معرفی واژه‌ اختصاری پیکوز - صفحه:99-100

  tick  مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب سطحی پنی‌سیلین G از محلول‌های آبی با استفاده از کانولای اصلاح شده - صفحه:101-114

  tick  تحلیل روند مرگ‌ و میر حوادث ترافیکی در ایران طی سال‌های 1385 تا 1391: مرگ‌های رخ ‌داده در بیمارستان و یا قبل از رسیدن به بیمارستان - صفحه:115-128

  tick  میزان و علل مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه در بیمارستان‌های استان کرمانشاه طی سال‌های 93-1390 - صفحه:129-138

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی (Salvia Officinalis) بر میزان نفوذپذیری سد خونی-مغزی و اختلالات عصبی- حرکتی در مدل ایسکمی مغزی گذرا در موش صحرایی نر - صفحه:139-150

  tick  بررسی فراوانی انواع خطاهای دارویی غیرتزریقی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه قلبی استان مازندران در سال 1393 - صفحه:151-164

  tick  ارتباط عوامل دموگرافیک، خانواده سالم و سلامت اجتماعی با تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان کاشانی شهر جیرفت در سال 1392 - صفحه:165-178

  tick  آیا مقالات علمی در حوزه سلامت به نسبت حجم مشکلات موجود منتشر می‌شوند؟ - صفحه:179-184

  tick  بررسی شیوه‌های کسب اطلاعات در بیماران دیالیزی شهر کرمان در سال 1394: یک گزارش کوتاه - صفحه:185-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved