>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:5


  tick  سخن سردبیر: پیوستن، گفتگو و مراقبت - صفحه:387-388

  tick  ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از Pm2.5 در هوای شهر مشهد در سال 1392 - صفحه:389-398

  tick  ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش‌بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمت - صفحه:399-412

  tick  بررسی مقدار فریتین سرم مادران دیابتی و غیردیابتی کاندید سزارین غیراورژانسی مراجعه ‌کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک ‌نفس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1393 - صفحه:413-424

  tick  بررسی ترکیبات و اثر ضدلیشمانیایی عصاره الکلی اندام‌های هوایی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) بر پروماستیگوت‌ های انگل لیشمانیا ماژور (Mrho/Ir/75/Er) و یک ایزوله بالینی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:425-438

  tick  ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال ‌های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:439-452

  tick  مداخلات مبتنی بر توانمندسازی در بیماران مبتلا به دیابت: یک مطالعه مروری - صفحه:453-468

  tick  بررسی مطالعات حلزون ‌های آب شیرین ایران و آلودگی‌ های انگلی آنها با استفاده از مستندات علمی پایگاه ‌های اطلاعاتی: مرور سیستماتیک - صفحه:469-490

  tick  بررسی آلودگی قارچی، میکروبی و کیفیت فیزیکو-شیمیایی آب استخرهای شنای شهرکرمان در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:491-500
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved