>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:6


  tick  ضعف نظام نوین انتشارات در انتخاب داوران مناسب - صفحه:501-502

  tick  تاثیر پایبندی به فرامین دینی در میان زنان باردار بر انتخاب نوع زایمان در یک جمعیت ایرانی: مطالعه مورد- شاهدی - صفحه:503-514

  tick  موانع پژوهش در علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1391 - صفحه:515-526

  tick  ارزیابی خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران اسکله‌های بارگیری بندرعباس به روش چارت ارزیابی جابه‌جایی دستی بار (Mac) در سال 1390 - صفحه:527-536

  tick  طراحی و بومی‌سازی نرم‌افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک در ایران طی سال‌های 1394-1392 - صفحه:537-550

  tick  تاثیر رایحه‌درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر - صفحه:551-562

  tick  مروری روایی بر اپیدمیولوژی خودسوزی - صفحه:563-574

  tick  بررسی اپیدمیولوژی بیماری ایدز در استان مازندران طی سال‌های 1393-1365: یک گزارش کوتاه - صفحه:575-582

  tick  آمادگی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان‌های تامین اجتماعی شهر کرمانشاه در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:583-590
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved