>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:8


  tick  چگونه پاراگراف‌های یک مقاله را سازماندهی کنیم؟ - صفحه:689-690

  tick  عوامل تسهیل‌کننده کاربرد درمان‌های مکمل در پرستاری بالینی: آنالیز محتوای کیفی - صفحه:691-714

  tick  مقایسه تاثیر فنوفورزیس هیدروکورتیزون 1% و لیزر کم‌توان در درمان اپی‌کندیلیت خارجی آرنج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور - صفحه:715-726

  tick  بررسی ارتباط بین نیازهای عاطفی با سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بیمارستان امید شهر مشهد در سال 1393 - صفحه:727-738

  tick  هنجاریابی مقیاس افسردگی کودکان رینولدز (Rcds) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال 1393 - صفحه:739-752

  tick  مطالعه اثرات برگ درخت گردو بر سطح تعدادی از عوامل بیوشیمیایی خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی - صفحه:753-764

  tick  مروری روایی بر تاریخچه دندان‌پزشکی در سیر تمدن اسلامی - صفحه:765-780

  tick  تحلیل عملکرد بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت با استفاده از مدل پابن لاسو - صفحه:781-792

  tick  بررسی جذب فنل از محیط‌های آبی توسط گیاه سورگوم و کلزا و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب - صفحه:793-806
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved