>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:6


  tick  گزارشی از بیست و نهمین کنگره انجمن بین‌المللی برای پیشگیری از خودکشی - صفحه:491-492

  tick  اثرات ضددیابتی و حفاظت کبدی عصاره الکلی قسمت تلخ گیاه استویا ربادیانا Stevia Rebaudiana)) در موش سوری نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:493-504

  tick  تاثیر تمرین تناوبی به همراه مصرف کورکومین بر برخی آدیپوکاین‌ها در موش‌های صحرایی چاق یائسه - صفحه:505-516

  tick  ارتباط اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر تهراندر سال 1395 - صفحه:517-528

  tick  بررسی اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر رضایت‌مندی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان (جنوب شرق ایران) در سال 1395 - صفحه:529-540

  tick  اثر فرولیک اسید بر اختلال عملکرد شناختی و نقص ساختاری مغز در موش‌های مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ناشی از کوپریزون - صفحه:541-552

  tick  رفتار خودکشی غیرکشنده و مشخصات مرتبط با آن در دانشجویان کشورهای با اکثریت مسلمان: گزارشی از یک طرح پژوهشی بین‌المللی در حال انجام در ایران - صفحه:553-570

  tick  آگاهی و عملکرد مردم شهر رفسنجان نسبت به مدیریت مواد زائد جامد شهری در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:571-580

  tick  بررسی کیفیت خواب سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر دامغان در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:581-590
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved