>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1387 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بیان و خنثی سازی گلیکوپروتئین نوترکیب روتاویروس میمونی (Nsp4) با آنتی بادی اختصاصی در نوزاد موش - صفحه:81-88

  tick  تاثیر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی - صفحه:89-98

  tick  بررسی اثر تجویز وریدی لیدوکائین بر درد و لرزش عضلانی ناشی از سوکسینیل کولین - صفحه:99-104

  tick  تعیین فراوانی و میزان حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از کشت های ادرار، مدفوع و خون ارسالی به آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1383 - صفحه:105-112

  tick  ارزیابی زیستی کیفیت پروتئین یک نمونه غذای خانگی و مقایسه آن با یک نمونه غذای صنعتی کودک و استاندارد کازئین درموش های صحرایی - صفحه:113-122

  tick  نقش گیرنده های گلوکوکورتیکوییدی ناحیه میانی سپتوم در روند تثبیت حافظه فضایی در موش صحرایی - صفحه:123-130

  tick  فراوانی شاخص های استرس اکسیداتیو به دنبال ساکشن لوله داخل نای در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان قلب جماران تهران - صفحه:131-136

  tick  هنجاریابی مقیاس رشدی - حرکتی بی بادی (Pdms) در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران - صفحه:137-143
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved