>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:8


  tick  چگونه بخش تقدیر و تشکر یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم؟ - صفحه:629-630

  tick  بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی در سال 1392 - صفحه:631-642

  tick  بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان دختر دبیرستان‌های شهر اهواز در سال 1393 - صفحه:643-654

  tick  بررسی تاثیر ترتیب و روش تزریق واکسن ثلاث و هپاتیت B بر پاسخ درد شیرخواران مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان - صفحه:655-664

  tick  مطالعه برون تنی اثر مهارکنندگی ‌تری‌ترپن‌های استخراجی گیاه فرفیون بر فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز-1 و بررسی سایتوتوکسیسیتی بر رده سلولی ال-929 - صفحه:665-678

  tick  کارایی ازن زنی و اکسیداسیون پیشرفته (H2o2+O3) در حذف باکتری‌های کلیفرم از فاضلاب خام بیمارستان - صفحه:679-690

  tick  بررسی وضعیت سلامت روان زنان شاغل در صنایع استان قم در سال 1393: فرصت‌ها و چالش‌ها - صفحه:691-700

  tick  تعیین فراوانی ژن پنتون والنتین لوکوسیدین (Pvl) و پروتئین‌های متصل شونده به کلاژن Cna در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی: یک گزارش کوتاه - صفحه:701-708

  tick  مروری بر کتاب «آمار پزشکی در یک نگاه» - صفحه:709-710
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved