>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:6


  tick  تورش انتشار - صفحه:441-442

  tick  بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و اورژانس مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 1393 - صفحه:443-454

  tick  بررسی مقدار یون نیکل آزاد شده از دستگاه ارتودنسی شبیه‌سازی شده برای بیماران ارتوگناتیک در بزاق مصنوعی و مقایسه آن با سطح ایمن نیکل - صفحه:455-466

  tick  بررسی اثر عصاره دی‌کلرومتانی ستاره شکننده گونه خلیج فارس (Ophiocoma Erinaceus) در القاء مرگ برنامه‌ریزی شده سلول بر رده سلولی El4 - صفحه:467-480

  tick  بررسی سریع وضعیت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال شهرستان سلماس در سال 1391 - صفحه:481-492

  tick  اثر مکمل یاری L-آرژینین بر پروفایل لیپیدی، قندخون ناشتا و فشار خون در افراد سالم با رویکرد پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی - صفحه:493-506

  tick  بررسی شیوع سرمی ایمونوگلوبولین‌های Igg و Igm ضد توکسوپلاسما گوندی در مادران باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان و بند ناف نوزادان آنها در سال 1392 - صفحه:507-518

  tick  الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی در شهرستان خرم‌‌‌آباد سال انجام مطالعه 1392-1391: یک گزارش کوتاه - صفحه:519-524

  tick  بررسی عوامل موثر بر مصرف بهینه برق رایانه‌های شخصی در یک مرکز آموزش عالی در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:525-532
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved