>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:5


  tick  نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تاکیدی بر نقش اساتید راهنما - صفحه:351-352

  tick  رابطه اختلال اضطراب منتشر و اختلال شخصیت وسواسی- جبری با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1393: نقش میانجی عشق پرشور وسواسی - صفحه:353-366

  tick  بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و رعایت ارزش‌های حرفه‌ای پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1393 - صفحه:367-378

  tick  بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه‌های شهر اهواز در سال 1393 - صفحه:379-392

  tick  بررسی اختلالات خوردن (بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی) در نوجوانان 13 تا 18 ساله شهرستان گناباد در سال 1393 - صفحه:393-404

  tick  نقش اجتناب تجربی و ذهن‌ آگاهی در پیش‌بینی علائم اختلال استرس پس از مواجهه با رویداد آسیب‌زا در افراد آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان‌غرب در نیمه اول سال 1393 - صفحه:405-416

  tick  بررسی مهارت‌های ارتباطی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 - صفحه:417-426

  tick  شناسایی ژن‌های حدت پنتون ‌والنتین لوکوسیدین (Pvl) و مقاومت به متی‌سیلین (Meca ) در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی‌: یک گزارش کوتاه - صفحه:427-434

  tick  گزارش یک مورد فنوتیپ نادر Rh--D: یک گزارش مورد - صفحه:435-440
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved