>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:10


  tick  چگونه مطالعات تجربی را گزارش نمائیم؟ - صفحه:811-812

  tick  بهینه‌سازی جذب سطحی رنگ راکتیو اورنج 16 (Ro16) از محلول‌های آبی توسط ساقه آفتابگردان اصلاح شده با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:813-826

  tick  بررسی کارایی فرایند فتوفنتون در حذف رنگ اسید سبز 20 از فاضلاب صنایع نساجی - صفحه:827-840

  tick  اثرات آنتی‌دیابتی و آنتی‌لیپید پراکسیداتیو عصاره هیدروالکلی گیاه تلخه (Acroptilon Repens) در موش‌های صحرایی نر - صفحه:841-852

  tick  برآورد تعداد موارد مرگ قلبی عروقی و مراجعات بیمارستانی به علت بیماری تنفسی ناشی از تماس با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در شهر اهواز در سال‌های 1391-1389 - صفحه:853-864

  tick  عصاره آبی گیاه چرخه (Launaea Acanthodes) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو گلبول‌های قرمز موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:865-878

  tick  بررسی شیوع برخی اختلالات روان‌پزشکی در افراد بهبود یافته از بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان رفسنجان در سال 1393 - صفحه:879-894

  tick  بررسی آلودگی‌های انگلی سبزی‌های مصرفی شهر قم در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:895-902

  tick  غربالگری پیش از ازدواج بتا تالاسمی در شهرستان ارومیه در سال 1393: یک گزارش کوتاه - صفحه:903-910
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved