>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:3


  tick  چه زمانی مقاله حاصل از یک پژوهش را به رشته تحریر در آوریم؟ - صفحه:173-174

  tick  بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل موثر بر آن درسالمندان مبتلا به دیابت شهر مشهد در سال 1392 - صفحه:175-188

  tick  شیوع چاقی و اضافه وزن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1393 - صفحه:189-198

  tick  عوامل تسهیل کننده زمان انتظار از دیدگاه اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی: مطالعه‌ای کیفی - صفحه:199-210

  tick  تاثیر تزریق داخل بطنی متفورمین بر ذخیره حافظه موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین - صفحه:211-222

  tick  بررسی نقش پیش‌بین کمال‌گرایی و شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن با واسطه‌گری نارضایتی بدنی در دانشجویان دختر - صفحه:223-234

  tick  تاثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان سازگاری اجتماعی کارکنان زن بیمارستان‌های علوم پزشکی رشت - صفحه:235-244

  tick  مقایسه جهت‌گیری مذهبی درونی- بیرونی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جوانان دارای سابقه بزهکاری و افراد عادی: یک گزارش کوتاه - صفحه:245-252

  tick  مروری بر کتاب «اپیدمیولوژی نوین» - صفحه:253-254
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved