>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:12


  tick  ضرورت نگارش مقالات علمی با ارزشتر در حوزه سلامت - صفحه:1103-1104

  tick  ارزیابی کفایت محیط های غنی کننده همزمان به منظور بازیافت استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسایتوژنز و اشریشیاکلی انتروهموراژیک - صفحه:1105-1114

  tick  بررسی فرایند سونو شیمیایی در حذف رنگ آزو اسید بلک 1 در حضور Sio2، Cuso4وNa2so4 از محیط‌ های آبی - صفحه:1115-1128

  tick  اپیدمیولوژی خودکشی موفق در استان فارس طی سالهای 1382- 1390 - صفحه:1129-1140

  tick  مقایسه درصد حیات و تمایز خود به خودی سلول های بنیادی بافتچربی و سلولهای استرومایی مغز استخوان در پاساژهای طولانی مدت - صفحه:1141-1152

  tick  روایی و پایایی ابزارها و روش های مختلف اندازه گیری آنها در پژوهش های کاربردی در سلامت - صفحه:1153-1170

  tick  بررسی سیمای اپیدمیولوژی هپاتیت C در استان یزد طی سالهای 1389-1391: یک گزارش کوتاه - صفحه:1171-1178

  tick  کسر منتسب به جمعیت فشار خون در اثر چاقی در استان یزد در سال 1388 یک گزارش کوتاه - صفحه:1179-1186

  tick  استفاده همزمان از دو ونتیلاتور برای درمان عوارض ریوی ناشی از تهویه مکانیکی در بیمار مولتیپل تروما: یک گزارش مورد - صفحه:1187-1196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved