>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:9


  tick  مراحل آماده سازی، ارسال، تجدید نظر و چاپ یک مقاله - صفحه:737-738

  tick  اندازه‌گیری کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها (Dea) 1384- 1390 - صفحه:739-748

  tick  بررسی عوامل خطر ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی با روش‌های Hal- Tlv، Siو Ocra و مقایسه روش‌ها با یکدیگر - صفحه:749-764

  tick  بررسی اثرات خارخاسک بر تغییرات هیستومورفومتریک بیضه در اثر مصرف اتانول در موش‌های صحرایی نر - صفحه:765-774

  tick  مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره‌ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia Odoratissima)بر تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زا در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:775-884

  tick  مقایسه وضعیتهای دمر و طاقباز بر اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بعد از جداسازی ازدستگاه تهویه مکانیکی در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1391 - صفحه:885-896

  tick  بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نیکل توسط خاکستر میوه بلوط از محلول های آبی - صفحه:897-908

  tick  برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی پایگاه اطلاعاتی Web Of Science در طی سال‌های 2011- 2002 میلادی: یک گزارش کوتاه - صفحه:909-916

  tick  بررسی اپیدمیولوژی سوانح و حوادث شهرستان لردگان در سال 1391 : یک گزارش کوتاه - صفحه:917-922
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved