>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:6


  tick  باز پس گیری مقالات منتشر شده - صفحه:495-496

  tick  بررسی فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392 - صفحه:497-508

  tick  بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا -5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش - صفحه:509-522

  tick  مقایسه الکترومایوگرافی عضلات پلانتار فلکسور و نرخ بارگذاری در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال از ارتفاعات مختلف - صفحه:523-536

  tick  اثر آسپیرین روی تغییرات مورفومتریک طول پرزهای روده کوچک و ضخامت اپی تلیوم جنین های موش صحرایی - صفحه:537-548

  tick  مقایسه سلامت روان دانشجویان سال های اول و آخر دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان بر اساس آزمون Scl90 در سال 1391 - صفحه:549-560

  tick  بررسی تاثیر ذکر « الله » بر مسکن مصرفی پس از جراحی پیوند عروق کرونر: یک گزارش کوتاه - صفحه:561-568

  tick  بررسی آلودگی به کاندیدا آلبیکنس و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر جیرفت در سال 1389 : یک گزارش کوتاه - صفحه:569-576

  tick  مروری بر کتاب«جغرافیای انسانی: مردم، مکان و فرهنگ» - صفحه:577-578
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved