>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:2


  tick  چرا باید مقاله بنویسیم؟ - صفحه:109-110

  tick  تجربه دانشجویان در زمینه برنامه درسی پنهان: یک مطالعه کیفی - صفحه:111-124

  tick  مطالعه اثرات پیشگیرانه عصاره چای سبز از ابتلاء به استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پر چرب - صفحه:125-140

  tick  بررسی ارتباط کیفیت خواب با اینترلوکین -1 بتا و پروتئین واکنشی - C در مردان فعال و غیرفعال - صفحه:141-150

  tick  بررسی عفونت های قارچی اکتسابی از سه بیمارستان کرمان - صفحه:151-162

  tick  ارزیابی کیفیت مجلات فارسی و انگلیسی زبان مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 : موفقیت ها و چالش ها - صفحه:163-174

  tick  اثر ضد اسپاسمی فراکسیون متانولی مشتق از اسانس بادیان رومی ( Trachyspermum Ammi) بر انقباضات ایلئوم موش صحرایی - صفحه:175-182

  tick  همراهی بین پلیمورفیسم های هموزیگوت متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز و آنتی ژن Pla2 پلاکتی با ترومبوآمبولی وریدی (Vte) در شهرکرد - صفحه:183-192

  tick  مقایسه بهزیستی روانشناختی در دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:193-204
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved