>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:12


  tick  بازبینی های نهایی قبل از ارسال یک مقاله - صفحه:955-956

  tick  بررسی مهارت تفسیر سی تی اسکن مغز در کارورزان و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390 - صفحه:957-964

  tick  ارتباط صفات شبه روان پریشی با برخی از مولفه های جمعیت شناختی در دانشجویان - صفحه:965-974

  tick  بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی فکر- عمل با میزان نگرانی دانشجویان - صفحه:975-990

  tick  شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارمندان سیستم اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391 - صفحه:991-1002

  tick  تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران - صفحه:1003-1014

  tick  اثر ضد قارچی عصاره‌های آبی و متانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی‌سیلیوم سیترینوم - صفحه:1015-1024

  tick  مقایسه کلونیزاسیون کاندیدا در حفره دهانی استفاده کنندگان از دندان مصنوعی متحرک و افراد با دندانهای طبیعی: یک گزارش کوتاه - صفحه:1025-1032

  tick  بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک گزارش کوتاه - صفحه:1033-1042
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved