>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:7


  tick  انتشارات سلامی و مقالات حجم دهنده - صفحه:503-504

  tick  بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا در سال 1388 - صفحه:505-518

  tick  مقایسه غلظت ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی هشت گیاه دارویی - صفحه:519-530

  tick  بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان نامه های دفاع شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سالهای 1372-1386 - صفحه:531-544

  tick  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری دانشجویان - صفحه:545-558

  tick  مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در پسران ورزشکار 14-16 سال - صفحه:559-570

  tick  بررسی اختلالات روانشناختی دانش آموزان تیزهوش، عادی و بی سرپرست مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 1389 - صفحه:571-582

  tick  ابتلا به واریکوسل در اهداءکنندگان کلیه به دنبال نفرکتومی سمت چپ: یک گزارش کوتاه - صفحه:583-588

  tick  بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهر رفسنجان در سال 1390-1391 : یک گزارش کوتاه - صفحه:589-596
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved