>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:6


  tick  چگونه مطالعات مشاهده ای را گزارش نمائیم - صفحه:415-416

  tick  تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بررفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه موش های صحرایی نابالغ - صفحه:417-424

  tick  سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات جدید -N-2 اکسو و 2- اکسی ایمینو -2- فنیلاتیلگتیفلوکساسین در شرایط In Vitro - صفحه:425-436

  tick  میزان تمایل به سزارین و عوامل موثر بر آن در زنان باردار دارای سابقه زایمان واژینال در شهرستان نیشابور - صفحه:437-446

  tick  بررسی شیوع کودک آزاری و برخی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر زنجان در سال 1390 - صفحه:447-460

  tick  اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ختمی دارویی (Althaea Officinalis) علیه استرپتوکوکوس پیوژنز در مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:461-474

  tick  مقایسه تاثیر لیزر کم توان و فنوفورزیس هیدروکورتیزون 1% در درمان استئوآرتریت زانو - صفحه:475-486

  tick  تعیین فراوانی عوامل باکتریال در عفونت ادراری و الگوی آنتی بیوتیکی نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه رازی بابل طی سالهای 1388- 1387: یک گزارش کوتاه - صفحه:489-494

  tick  بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموختگان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ورودی های 1376-81 یک گزارش کوتاه - صفحه:495-502
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved