>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:3


  tick  با یک مقاله رد شده چه باید کرد؟ - صفحه:173-174

  tick  تعیین شیوع گونه های مختلف مالاسزیا در مبتلایان به پی تی ریازیس ورسیکالر و مقایسه آن با افراد سالم - صفحه:175-184

  tick  بررسی اثرات آنژی پارس بر روی بافت های کلیه، مغز و کبد موش های صحرایی دیابتی مزمن - صفحه:185-194

  tick  بررسی عوامل خطر بیماری قلب و عروق در رانندگان کامیون های جاده ای پایانه باربری بندرعباس 1387- 1386 - صفحه:195-204

  tick  ارزیابی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس الگوی نظری سیپ (Cipp) در سال 1389 - صفحه:205-218

  tick  بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان - صفحه:219-232

  tick  ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390 - صفحه:233-242

  tick  بررسی میزان اثربخشی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیش آگهی درمان با توراکوستومی لوله ای (چست تیوب) در بیماران مبتلا به ترومای نافذ قفسه سینه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های باهنر کرمان و امام خمینی جیرفت در سال 1390 - صفحه:243-250

  tick  بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1390 : گزارش کوتاه - صفحه:251-256
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved