>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:2


  tick  چگونه مقالات مروری منظم و فرا تحلیل ها را گزارش کنیم - صفحه:87-88

  tick  ارتباط رفتارهای غیرکلامی، پردازش و بازشناسی هیجان با علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا - صفحه:89-102

  tick  ارزیابی میزان و عمل اشتیاق به ادامه تحصیل در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:103-114

  tick  ارزیابی روند نابرابری در هزینه های تغذیه ای (کالاهای خوراکی) استان کرمان و مقایسه با شاخصهای متناسب در سطح ملی: 1384- 1368 - صفحه:115-126

  tick  ارزیابی میزان دقت داوران یکی از مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان در تشخیص اصلاحات مورد نیاز یک مقاله علمی ارسالی؛ سال 1389 - صفحه:127-136

  tick  آگاهی کارکنان درمانی بیمارستان های شهر یزد در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی در سال 1390 - صفحه:137-148

  tick  مقایسه اثر عصاره آبی خاکشیر بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک در موش صحرایی نر - صفحه:149-156

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در زمینه بازیافت مواد زائد جامد: گزارش کوتاه - صفحه:157-164

  tick  بررسی فراوانی چاقی و میزان آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان لارستان از بیماری‌‌های مرتبط با آن در سال 1388: گزارش کوتاه - صفحه:165-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved