>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:4


  tick  چگونه یک سرنامه بنویسیم - صفحه:299-300

  tick  مقایسه شیاف واژینال پروژسترون و قرص ایزوکسوپرین خوراکی در افزایش زمان نهفته پس از کنترل زایمان زودرس - صفحه:301-312

  tick  اثر عصاره سیر بر بیان ژن‌های Inosو Ifnγ در رده سلولی J774 آلوده به لیشمانیا ماژور - صفحه:313-322

  tick  تاثیر مکمل دو هفته ای 2-امینواتان سولفونیک اسید بر سطح سرمی شاخص های لیپیدی و التهابی بیماران با نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز لقمان حکیم متعاقب اجرای برنامه بروس - صفحه:323-336

  tick  فراوانی نسبی اختلالات خلقی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مقایسه با گروه کنترل - صفحه:337-346

  tick  فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومین حوادث رانندگی بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال1389 - صفحه:347-354

  tick  ترمیم زخم های پوستی در موش های صحرائی دیابتی مزمن با استفاده توام از روغن ماهی و ذرت - صفحه:355-364

  tick  مشکلات قاعدگی دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر و دختران با بهره هوشی نرمال از دیدگاه مادران در شهر سمنان در سال 1388 - صفحه:365-376

  tick  مقایسه بیان کمی فاکتور نسخه برداری Runx2 در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی با محیط تمایزی استئوبلاستی و داروی زولدرونیک اسید - صفحه:377-390

  tick  اثرات مختلف استرس حاد و مزمن ناشی از بی حرکتی روی آزمون فرمالین در موش صحرایی نر - صفحه:391-402

  tick  بررسی کیفیت آب شرب بردسیر در سال های 1388-1389 (گزارش کوتاه) - صفحه:403-410

  tick  فراوانی نمونه های پاتولوژیک مواردکورتاژ تشخیصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نیک نفس رفسنجان (گزارش کوتاه) - صفحه:411-416
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved