>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:3


  tick  چگونه به نظرات داوران پاسخ دهیم - صفحه:185-186

  tick  مقایسه داروهای اندانسترون، متوکلوپرامید و دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم - صفحه:187-196

  tick  بررسی ترکیب های موثره و خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زنیان استان یزد - صفحه:197-206

  tick  اثرات 4 هفته بی تمرینی به دنبال 12 هفته تمرین های هوازی بر تغییرات آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و سطح چربی های خون در موش های یائسه - صفحه:207-218

  tick  بررسی مهم ترین جنبه های زندگی متاثر از بیماری در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد در رفسنجان: یک مطالعه کوهورت تاریخی بر کیفیت زندگی - صفحه:219-230

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی ایران (1384-1380) - صفحه:231-246

  tick  بررسی استئوآرتریت زانو در ورزشکاران حرفه ای بازنشسته و افراد غیر ورزشکار - صفحه:247-258

  tick  مقایسه میزان افسردگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد غیرمبتلا در مراجعه کنندگان به مطب های متخصصین داخلی شهر رفسنجان در تابستان 1389 - صفحه:259-268

  tick  برهمکنشی داروهای موجود در محیط زیست و اثرات آن بر سلامت جامعه - صفحه:269-284

  tick  تاثیر برنامه آموزشی بر دانش و نگرش دختران دانش آموز نسبت به عوامل خطر و راه های پیش گیری از پوکی استخوان در دبیرستان های شهر شیراز (گزارش کوتاه) - صفحه:285-292

  tick  تاثیر توان بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر (گزارش کوتاه) - صفحه:293-298
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved