>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:2


  tick  بررسی الگوی تغییرات سطح سرمیSdf-1α و Ip-10 در مدل حیوانی سگ متعاقب ایجاد انفارکتوس تجربی میوکارد - صفحه:93-102

  tick  مقایسه اثرات ضد میکروبی غلظت‌‌های مختلف عصاره‌های الکلی رزماری (Rosmarinus Officinalis)، علف چای (Hypericum Perforatum) و کاجیره (Carthamus Tinctorius) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیا کولی O157 - صفحه:103-114

  tick  تجربه مصدومین با موتور سیکلت در خصوص دلیل بروز سانحه: یک مطالعه کیفی - صفحه:115-127

  tick  ردیابی ژن‌های انتروتوکسین A وB باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های بالینی بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهرستان کرمان و رفسنجان با روش ملکولی - صفحه:128-136

  tick  فراوانی سندرم روده تحریک‌پذیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 88-1387 - صفحه:137-144

  tick  اثربخشی مداخله آموزشی نظریه محور در اصلاح حالت های بدنی کاربران رایانه - صفحه:145-158

  tick  مروری بر ابعاد گوناگون دانشکده های پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع - صفحه:159-172

  tick  میزان آلودگی به تخم گونه های توکسوکارا در پارک های عمومی شهر تبریز: گزارش کوتاه - صفحه:173-178

  tick  بررسی میزان سرب در آبنبات، شکلات و آدامس عرضه شده در شهر کرمان و مقایسه آن با مقادیر مجاز ارائه شده توسط Fda در سال 1388: گزارش کوتاه - صفحه:179-184
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved