>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1386 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی تاثیر مشتقات جدید 1 و 3 و 4 تیادی آزول بر تخریب لیشمانیا ماژور در روش آزمایشگاهی - صفحه:91-100

  tick  اثر تزریق آگونیست و آنتاگونیست کابا B به درون هسته میخی شکل بر اثرات ضد دردی مرفین در موش های صحرایی نر - صفحه:101-108

  tick  شیوع کم خونی فقر آهن در کودکان 4-6 ساله مهد کودک های شهرستان رفسنجان در سال 1384 - صفحه:109-114

  tick  بررسی اثر سرب بر رشد سلول های استئوبلاست مهره ستون فقرات جنین انسان و بیان ژن Bax در محیط کشت - صفحه:115-122

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی روش های تراکم جانبی با عمودی کرم مخروط های منفرد 4% در دندان های آماده سازی با فایل چرخشی Flexmaster - صفحه:123-128

  tick  فراوانی مصرف قطره آهن کمکی و موانع مصرف آن در کودکان 24-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان در سال 1382 - صفحه:129-134

  tick  مقایسه کیفیت جنین های رشد یافته در محیط کشت های Ham'S F-10 + %10 Maternal Serum و Gi Iii - صفحه:135-142

  tick  مقایسه اثر درمان جراحی اسفنکتروتومی داخلی و درمان طبی با ژل دیلتیازم در شقاق مزمن مقعد - صفحه:143-150

  tick  گزارش مورد: واریاسیون نادر عصب عضلانی- جلدی - صفحه:151-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved