>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1386 - دوره:6 - شماره:1


  tick  تاثیر داروی تامسولوزین بر غلظت سرمی تستوسترون و گونادوتروپین ها در موش های صحرایی نر - صفحه:1-6

  tick  بررسی اثر گاباپنتین در افزایش اثر ضد دردی مرفین در آزمون زمان تاخیری پس کشیدن دم (Tail Flick) در موش های صحرایی نر - صفحه:7-14

  tick  ارزیابی عوامل موثر در پراکسیداسیون لیپیدی بیماران همودیالیزی و پیوندی - صفحه:15-24

  tick  ارزش تشخیصی محصولات حاصل از تجزیه فیبرین / فیرینوژن و مقایسه آن با سیتولوژی در تشخیص تومور مثانه - صفحه:25-30

  tick  بررسی تاثیر خم کردن سر و گردن پس از لوله گذاری داخل تراشه بر روی فشار داخل چشم و پاسخ های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران تحت جراحی آب مروارید چشم - صفحه:31-36

  tick  بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1383 - صفحه:37-44

  tick  بررسی اثر برنامه نوتوانی بر نبض اکسیژن و ظرفیت هوازی بیماران دایپلژی اسپاستیک - صفحه:45-52

  tick  اثر ماده بنیادی دمینرالیزه استخوان بر القاء و هدایت استخوان سازی حفره آلوئولی در موش های صحرایی دیابتیک نوع I - صفحه:53-60

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت سوراخ شدگی فورکای دندان های مولر انسان متعاقب استفاده از دو ماده Mta ایرانی (Root Mta) و خارجی (Pro Root Mta) - صفحه:61-66

  tick  ارزیابی فراوانی نیاز و تقاضا به درمان ارتودنسی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمان در سال تحصیلی 85-1384 - صفحه:67-76

  tick  اثر دوزهای کم پرتو ایکس بر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال در موش - صفحه:77-84

  tick  گزارش یک مورد عفونت هیمنولیپیس نانا در کودک 6 ساله با تظاهرات نادر - صفحه:85-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved