>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1385 - دوره:5 - شماره:1


  tick  مقایسه اثر مصرف خوراکی رازیانه و اسیدمفنامیک در تسکین درد دیسمنوره اولیه - صفحه:1-6

  tick  محاسبه دز جذبی ناشی از 131i در تیرویید با استفاده از کد Mcnp برای دو میدان کروی و استوانه ای - صفحه:7-10

  tick  بررسی تاثیر پرتوهای گامای کبالت -60 بر میزان جوانه زنی بذر گندم Triticum Aestivum - صفحه:11-16

  tick  ارزیابی سندرم X شکننده در مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی خفیف در شهرستان رفسنجان - صفحه:17-22

  tick  بررسی میزان فراوانی آلودگی به ویروس های نقص ایمنی انسان، هپاتیت C و هپاتیت B در وابستگان به مواد مخدر مراجعه کننده به درمانگاه خود معرف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382 - صفحه:23-30

  tick  مقایسه تاثیر روش آموزش درمانی پزشکی و تمرینات ثبات بر کاهش علایم ناشی از بی ثباتی عملکردی ستون فقرات کمری - صفحه:31-36

  tick  تغییرات فشار خون و شاخص های نوار قلب در مردان ساکن حوالی معدن سرب فیض آباد راور - صفحه:37-44

  tick  زدایش کروم از فاضلاب صنایع چرم سازی با استفاده از سلول های زنده قارچ آسپرژیلوس نیجر در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:45-50

  tick  تاثیر سرما بر قدرت عضلات قدامی ساعد - صفحه:51-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved