>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1385 - دوره:5 - شماره:3


  tick  مقایسه اثردرمانی پردنیزولون و آسیکلوویر به تنهایی و توامان در مبتلایان به فلج بلز - صفحه:131-136

  tick  بررسی وضعیت گیرنده های استروژن و پرولاکتین در سرطان پستان - صفحه:137-142

  tick  بررسی اثر عصاره زعفران (Crocus Sativus) بر کسب و بیان ترجیج مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:143-150

  tick  بررسی وضعیت الگوی وراثتی نابینایی در نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان یزد - صفحه:151-160

  tick  روش ارجح زایمان و عوامل موثر برآن، از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی و کلینیک های خصوصی شهر رفسنجان - صفحه:161-168

  tick  ارتباط بین جنسیت نوزادان متولد شده با روزه داری مادران در مرحله فولیکولی آخرین دوره قاعدگی - صفحه:169-174

  tick  فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران طی سال های 80-1379 - صفحه:175-180

  tick  مطالعه اثر انواع مختلف عسل بر رشد سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا در شرایط برون تنی - صفحه:181-186

  tick  بررسی رادیوگرافی ریه در بیماران مبتلا به سل - صفحه:187-192

  tick  ارتباط تعادل با استقلال در فعالیت های روزمره زندگی بیماران سکته مغزی مراجعه کننده به مراکز کاردرمانی تهران در سال 1381 - صفحه:193-200

  tick  فراوانی سوانح در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) - صفحه:201-208

  tick  بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش - صفحه:209-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved