>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1381 - دوره:1 - شماره:2


  tick  بررسی پاسخ گیرنده های آلفا - یک آدرنرژیک عروق زانوی موش صحرایی دیابتی در التهاب حاد - صفحه:72-78

  tick  گواتر هیپراندمیک در راویز رفسنجان، احتمال وجود گواتروژن های ناشناخته - صفحه:79-84

  tick  بررسی شیوع، میزان آگاهی، درمان و کنترل پرفشاری خون در افراد بالای 18 سال شهرستان رفسنجان - صفحه:85-91

  tick  بررسی آناتومی داخلی کانال های ریشه در دندان های قدامی فک پایین و پرمولرهای فک پایین و بالا به روش آزمایشگاهی - صفحه:92-98

  tick  آثار مهاری کورکومین، لاوسون و زنجبیل بر روی خیز پنجه ناشی از کائولین در موش صحرایی - صفحه:99-107

  tick  بررسی سطح آنتی بادی Igg و فراوانی افراد ایمن نسبت به سرخجه در دختران 14 تا 18 ساله شهر رفسنجان در سال 1379 - صفحه:108-113

  tick  بررسی وضعیت آهن بدن در بیماران با بیماری آترواسکلروز عروق کرونر - صفحه:114-118

  tick  تعیین جهش در اگزون های شماره 5 و 8 ژن P53 در مبتلایان به سرطان پستان فامیلی با روش غیررادیواکتیو Pcr-Sscp - صفحه:119-125

  tick  عوامل موثر بر پاسخ دهی به واکسن هپاتیت B و مدت زمان دوام مصونیت - صفحه:126-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved